ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร


รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด …]