ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษและนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก


รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]