ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบข้อเขียนเเละสอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]