ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ และเอนกประสงค์ เป็นอาคาร ค.ส.ล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง


โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ และเอนกประสงค์ เป็นอาคาร ค.ส.ล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

:: ก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพฯ ดาวน์โหลด
:: หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด