ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้ เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]