ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562


                 ตามประกาศโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก  ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นั้น

                   โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก มีความประสงค์ขยายเวลาการประกาศรับสมัครบุคคลสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [รายละเอียด… ]