ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,702 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก


โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,702 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก

:: ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด