ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูก จำนวน 1 ชุด


โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูก จำนวน 1 ชุด

:: ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูก ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด