ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 ครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ และปรับปรุง จำนวน 2 รายการ


โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 ครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ และปรับปรุง จำนวน 2 รายการ ดังนี้

:: ครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ และปรับปรุง จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด