ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่1 และมีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]