ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (นักทัศนมาตร)


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]