ประกาศรายชื่อ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์และตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]