ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร ตำแหน่งพนักงานทั่วไปและตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 8 อัตรา


ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำนวน 8 อัตรา โดยมีรายละเอียดตำแหน่งดังต่อไปนี้

  • ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงาน กลุ่มการพยาบาล) จำนวน 2 อัตรา
  • ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติงาน กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลีนิค) จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด  ]
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ : [ 17 กรกฎาคม 2566 ] ถึง : [ 21 กรกฎาคม 2566  ] ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

** หมายเหตุ : = ช่วงเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. **