ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร ตำแหน่งพนักงานทั่วไปและตำแหน่งพนักงานซักฟอก


รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]