ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์,ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข),ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้และตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์


รายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]