ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์,ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข),ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้และตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 4 อัตรา


ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำนวน 4 อัตรา โดยมีรายละเอียดตำแหน่งดังต่อไปนี้

  • ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์   จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข) จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติงานกลุ่มพยาธิวิทยาคลีนิค) จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด  ]
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ : [ 8 ธันวาคม 2565 ] ถึง : [ 14 ธันวาคม 2565  ] ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

** หมายเหตุ : = ช่วงเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. **