ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่2(สัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ


รายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]