ประกาศรายชื่อ วัน วเลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป(ปฏิบัติงานตัดเย็บ)


รายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]