ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี


รายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]