ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลและตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้


รายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]