ขอเลื่อน การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลและ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จากวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 (บ่าย) เป็น วันที่ 17 พฤษภาคม 2565