ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก


รายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]