ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา


ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 อัตรา โดยมีรายละเอียดตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งนายช่างเทคนิค  จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล  จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม : [ ดาวน์โหลด … ]


ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ : [ 25 เมษายน 2565 ] ถึง : [ 29 เมษายน 2565 ]  ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

** หมายเหตุ : = ช่วงเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. **