ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล


รายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]