ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่2 เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม:-  [ Download … ]