ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินอาวุโส กลุ่มการเงินโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก


รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]