ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ตำแหน่งพนักงานบริการ


รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]

***** เลื่อนสอบเป็นวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ส่วนเวลาและสถานที่สอบยังคงเดิม *****