ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็ฯลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(แพทย์แผนจีน) และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ


รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]