ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่2(สอบภาคปฏิบัติ) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่3 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล


รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]