ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ทั้งหมด 3 อัตรา


ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]


ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ : [ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ] ถึง : [  5 กุมภาพันธ์ 2564 ] ในวันและเวลาราชการเท่านั้น