ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้ผ่านการสอบ(ข้อเขียน) และมีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล)


รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]