ประชุมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตพื้นฐาน (BLS) ณ สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง


             วันที่ 25 ธันวาคม 2562  นพ.อินทร์ จันแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก มอบหมายให้ นพ.จรุงวิทย์ ปลื้มเปรมจิตร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน พญ.นูร์ฟาติน หะยียูโซะ  วิสัญญีแพทย์ และคณะทำงาน ACLS เป็นวิทยากรให้ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) แก่ข้าราชการตำรวจ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมตรวจคนเข้าเมือง อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส