ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]