ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน)


รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]