ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานซักฟอก และตำแหน่งนายช่างเทคนิค


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม    [ รายละเอียด … ]