ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงาน กลุ่มการพยาบาล)


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม    [ รายละเอียด … ]