ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดซื้อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้


รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]