กิจกรรม Sport day 2019 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก


              วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00-16.00 นพ.อินทร์ จันแดง ผู้อำนวยการสุไหงโก-ลก เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม Sport Day 2019 ของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก โดยมี นพ.พรประสิทธิ จันทระ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ประธานการจัดงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ทพ.อับดุลรอซะ วงศ์นรานนท์ ประธานกิจกรรมกล่าวนำคำปฏิญาณตนของนักกีฬา
              ในงานนอกจากมีการแข่งขันของแต่ละประเภทของเกมส์มหาสนุกแล้ว ยังมีการจับฉลากรางวัลให้กับบุคลากรที่มาเข้าร่ววมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลมีความผ่อนคลาย ความสนุก ความสุข และความรักสามัคคีภายในองค์กร