กิจกรรม รวมใจ Big Cleaning Day รับวันสงกรานต์


          วันที่ 14 มีนาคม 2561 โรพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้จัดกิจกรรม “รวมใจ Big Cleaning Day รับวันสงกรานต์” โดยมีนายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมเป็ฯเกียรติ กล่าวถึงนโยบายกิจกรรมในครั้งนี้ นายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและนายแพทย์พรประสิทธิ จันทระ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ณ ลานดนตรี โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

         กิจกรรมในครั้งนี้มีการออกกำลังกายในชุด “อนามัย30” ร่วมกันและกิจกรรม Big Cleaning Day 7ส.ของแต่ละหน่วยงาน โดยผู้บริหารลงเยี่ยมให้กำลังใจในทุกหน่วยงาน