ประกาศรายชื่อ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี ผู้รับสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]