ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานศูนย์แพทย์ใกล้ใจ2)


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]