ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด… ]