สไลด์ความเสี่ยง อ.สุรเดช ศรีอังกูร บรรยายเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560


สไลด์ความเสี่ยง อ.สุรเดช ศรีอังกูร บรรยายเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ในงานมหกรรมวิชาการประจำปีงบประมาณ2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก  [ download file… ]