ท่านผู้ว่าฯเเละท่านเเม่ทัพ พร้อมด้วยคณะเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ


เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเเละท่านเเม่ทัพฯ พร้อมด้วยคณะ ได้เยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ใน 3 จังหวัดชายเเดนใต้ภาคใต้ เพื่อกำลังใจให้กับผู้ประสบเหตุการณ์ให้มีกำลังดำเนินชีวิตต่อไป

[คลิกเพื่อดูรูปภาพมั้งหมด…]

Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about soundness may enhance your risk of innumerable soundness woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications from th WEB is no longer a problem for most of us. There are numerous of dependable online drugstores that will deliver remedies to your address. Very pop are medications which are used to reduce treat pain caused by toothaches etc. One of the most best-known is Kamagra. What about Cialis 5mg and sexual dysfunctions? You may have heard about cialis 2.5mg The symptoms of sexual problems in men include failure to maintain an hard-on sufficient for sexual functioning. Erectile troubles can as a rule indicate serious problems in other area. Certain popular medicaments can mean screwing with your orgasm. So if you are experiencing sexual problems, it is substantial to see a certified druggist straight for a complete physical examination. Preparatory to buying Cialis or any other generic, speak to your physician your heartiness history. The soundness care professional may refer you to other doctors, including a neurologist and other counselors. Without fail, you and your dispenser can determine if Cialis or another treatment is right for you.