ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา


        ตามประกาศโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ฉบับลงวันที่ 9 มีนาคม 2558 เรื่องประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 มีนาคม นั้น
        ปรากฏว่า ไม่มีผู้สมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าว โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จึงขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดังนี้

    1.ขยายเวลาสมัครสอบคัดเลือกไปจนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2558
    2.เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่สอบ จากวันที่ 23 มีนาคม 2558 เป็น วันที่ 2

เมษายน 2558

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ในส่วนของรายละเอียดอื่นๆ ยังใช้เอกสารเดิมดังไฟล์แนบด้านล่าง

[ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา อ่านต่อเพิ่มเติม…]


[error_alert]ให้ผู้สมัครติดต่อและขอยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตั้งเเต่วันที่ 10-31 มีนาคม 2558 ในวันเวลาราชการ [/error_alert]

Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about health may enhance your risk of innumerable heartiness woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications from th WEB is no longer a problem for most of us. There are numerous of dependable online drugstores that will deliver remedies to your address. Very popular are medications which are used to reduce treat hurt caused by toothaches etc. One of the most best-known is Kamagra. What about Cialis 5mg and sexual dysfunctions? You may have heard about cialis 2.5mg The symptoms of sexual problems in men include failure to maintain an hard-on sufficient for sexual functioning. Erectile troubles can as a rule indicate serious problems in other area. Certain pop medicaments can mean screwing with your orgasm. So if you are experiencing sexual problems, it is substantial to see a certified pharmacist straight for a complete natural examination. Preparatory to buying Cialis or any other generic, speak to your physician your heartiness anecdote. The soundness care professional may refer you to other doctors, including a neurologist and other counselors. Without fail, you and your pharmacist can determine if Cialis or another treatment is right for you.