ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด


รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]