ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี


รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]