ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และตำแหน่งคนสวน จำนวน 7 อัตรา


ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำนวน 7 อัตรา โดยมีรายละเอียดตำแหน่งดังต่อไปนี้

  • ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติงานงานประกันสุขภาพ) จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด จำนวน 2 อัตรา
  • พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด  ]
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ : [ 25 กันยายน 2566 ] ถึง : [ 29 กันยายน 2566  ] ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

** หมายเหตุ : = ช่วงเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. **