ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในรอบที่2 ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล)


รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]