ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งเภสัชกรและตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 3 อัตรา


ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งเภสัชกรและเจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดตำแหน่งดังต่อไปนี้

  • ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 2 อัตรา
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ] ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ : [ 26 มิถุนายน 2566 ] ถึง : [ 30 มิถุนายน 2566  ] ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

** หมายเหตุ : = ช่วงเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. **